Informace vedení zuš Folklorika k provozu školy

 

Vážení žáci, rodiče, zákonní zástupci,

v těchto dnech byla veřejnost informována vedením mšmt, že je potřeba počítat s otevřením škol ne dříve než v polovině května. Pevně doufáme, že činnost naší školy budeme moci obnovit dříve, ale je třeba počítat i s variantou přelomu května a června.

Proto naši pedagogové připravili možnosti distanční ( vzdálené) výuky, především pro hudební obor, ale i výtvarný a taneční. Tento způsob výuky by měl být umožněn v průběhu tohoto týdne, kdy budete kontaktováni vaším pedagogem a dohodnete se na možnostech a způsobech výuky.

Máme zájem na tom , aby se mohli naši žáci i nadále z domova zdokonalovat a postupovat ve vzdělání.

Přejeme všem, aby se život celé společnosti co nejdříve vrátil do normálu a standardní výuka ve škole mohla být obnovena!

Pevné zdravý.

 

FOLKLORIKA - UMĚNÍM SPOJIT TRADICI A BUDOUCNOST

 

 

Naše základní umělecká škola Folklorika, obnovila svou činnost 1.9.2017. Po dvouleté odmlce tak navázala na působení své předchůdkyně, která byla založena v roce 2007, kdy také zahájila svou činnost.

Se změnou nového majitele,  kompletního vedení školy a jejího zřizovatele, přišla také nová koncepce a cíle školy. Jak už sám nový název naší školy napovídá, nově je naším cílem především udržení a rozvoj našich folklórních tradic a to nejenom na území Uherského Hradiště, kde má škola své sídlo, ale v jednotlivých regionech východní Moravy, především Slovácka a Valašska.

Tomu také odpovídá zaměření jednotlivých aktuálně vyučovaných a rozvíjených oborů. V hudebním oboru se proto věnujeme výuce zpěvu a hry na nástroje, které jsou následně využívány pro interpretaci lidových písní a prezentaci našich souborů, ale nebráníme se samozřejmě ani výuce nástrojů, které jsou v té dané lokalitě poptávány ze strany rodičů či samotných dětí.

V tanečním oboru, který sám o sobě je rozvojem pohybové aktivity dětí, estetiky, cítění a interpretace hudby pohybem, je vrcholem našeho snažení prezentace lidových tanců našeho regionu. Jsme proto také velmi rádi, že můžeme naší činností zastřešit jedny z nejvýznamnějších dětských souborů na Slovácku a Valašsku, které již mnoho let produkují budoucí členy folklórních, ale i jiných uměleckých souborů v našich regionech.

I výtvarný obor se pak zabývá směrem k zachování a rozvoji folklórních tradic regionu. Zde se nám jedná především o mizející zručnosti jako je malování sklepů, kapliček apod. a také lidová výšivka v různých podobách.

HUDEBNÍ OBOR

Mentorem výuky v hudebním oboru je Tomáš Štefánek. Více informací zde.

TANEČNÍ OBOR

Mentorem pro taneční obor je u nás Michaela Rosůlková. Více informací zde.

VÝTVARNÝ OBOR

Garantem rozvoje výtvarného oboru je Mgr. Radmila Skopalová Mikačová. Více informací zde.

Kontakní formulář

 

Adresa

Tř. Maršála Malinovského 884, Sady,
686 01 Uherské Hradiště

Telefon

+420 606 036 645, +420 601 223 320,
+420 725 352 337