Dokumenty škola

  • GDPR
  • RVP
  • ŠVP - v souladu s § 5, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., je k nahlédnutí ve škole.
  • Školní řád